TrGamer - Dijital Oyunlarda Şiddet - Röportaj-Söyleşi


erformatif şiddet veya sanal şiddet, Aristo'dan beri tartışılan bir konu. Aristo da bu konuyu tiyatro üzerine yazdığı çalışmalarda "katharsis" kavramının içerisinde inceler. Herhangi bir konuyu tiyatro sahnesinde sergilediğinizde izleyici, kendisini o konunun bir parçası olarak düşünür ve yaşananların kendi başına geldiğini de varsayar. Öyle ki Antik Yunan'da tiyatronun bu özelliği, mahkumların ıslahında bile kullanılmıştır. Dolayısıyla tiyatro sahnesindeki şiddet, insanın içerisindeki şiddeti de arındıran bir özelliğe sahiptir.


TrGamer - Dijital Oyunlarda Şiddet - Röportaj-Söyleşi

Yorumlar